Centrum Medyczne Klara

prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe

prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe

chirurgia ogólna


Prof. dr hab. n med. Paweł Lampe to absolwent studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ukończył je w 1972 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. W 1976 roku złożył egzamin specjalizacyjny, stając się dzięki temu specjalistą I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Kilka lat później, w 1979 roku, przystąpił do kolejnego egzaminu, uzyskując specjalizację II stopnia w tej dziedzinie. W tym samym roku przedstawił komisji egzaminacyjnej ŚAM swoją rozprawę doktorską zatytułowaną „Dodatkowe ukrwienie wątroby szczura klinowym wszczepem śledzionowym”, za którą przyznano mu tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Habilitację otrzymał w 1989 roku za pracę pt.: „Badania nad biostatyczną protezą przełyku”. W 1990 roku przyznano mu tytuł docenta ŚAM, w 1993 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 1999 roku – mianowano go profesorem.

Od kilkunastu lat prowadzi Katedrę i Klinikę Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prywatnie jest znany jako człowiek z wielką pasją do wspinaczki wysokogórskiej. Zdobył szczyty w Alpach, Andach i Himalajach, a w trakcie jednej z wypraw przeprowadził zabieg, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa (perforacja wrzodu na dwunastnicy na Aconcagui).

Osiągnięcia lekarza


Prof. dr hab. n med. Paweł Lampe to wybitny chirurg i pionier wielu technik zabiegowych. Posiada olbrzymie doświadczenie w chirurgii raka trzustki. Jest autorem pierwszego w Polsce i w Europie zastosowania techniki laparoskopowej dysekcji węzłów chłonnych tylnego śródpiersia od strony rozworu przełykowego w chirurgii raka przełyku. Opracował również ponad 200 doniesień naukowych, opublikowanych w uznanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest współautorem skryptu z zakresu chirurgii, a także współautorem trzech patentów i dwóch projektów wynalazczych. Doskonalił się w kraju i za granicą, ucząc się od najlepszych specjalistów chirurgii. Przeszedł szkolenia z zakresu chirurgii laparoskopowej w Warszawie oraz chirurgii laparoskopowej przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i trzustki w European School of Telesurgery w Strasburgu. Współcześnie jest nazywany „sławą śląskiej medycyny”. To specjalista od nowotworu trzustki oraz autor wielu nowatorskich rozwiązań i patentów.

Jako ekspert często udziela wywiadów poczytnym czasopismom i portalom. Systematycznie uczestniczy w konferencjach i zjazdach naukowych, pełniąc na nich rolę eksperta. Prócz tego należy do licznych stowarzyszeń naukowych, wśród których można wymienić Polskie Towarzystwo Lekarskie, Towarzystwo Chirurgów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Jest również członkiem European Association for Tissue Banking (EATB) i European Association for Endoscopic Sugery (EAES). Należy do Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także jest członkiem kolegium redakcyjnego „Proktologii” i „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”. W ciągu swojej długiej kariery zawodowej zdobył wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Między innymi, w 1989 roku został laureatem Nagrody II Stopnia Ministra Zdrowia, przyznanej mu za opracowanie biostatycznej protezy przełyku oraz sposobu jej wytwarzania.

Zabiegi, w których specjalizuje się prof. dr hab. n. med. P. Lampe


Prof. dr hab. n med. Paweł Lampe to wybitny specjalista chirurgii ogólnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu złożonych zabiegów chirurgicznych w ramach leczenia chorób trzustki i przełyku.