Centrum Medyczne Klara

NanoKnife

Czym jest IRE?


NanoKnife – minimalnie inwazyjne leczenie raka prostaty. (IRE)
Leczenie wczesnych stadiów raka prostaty metodami operacyjnymi lub radioterapią może wywołać szereg przykrych, często nieodwracalnych powikłań np. nietrzymanie moczu, zwężenia cewki moczowej, zaburzenia erekcji, popromienne uszkodzenie otaczających tkanek. Postęp technologiczny w medycynie i wprowadzenie na całym świecie nowej, minimalnie inwazyjnej metody niszczenia raka prostaty pozwala na uniknięcie powikłań i szybki powrót do zdrowia. Od kilku lat w wielu krajach, szczególnie w USA i w Europie stosowana jest ta nowa metoda niszczenia komórek nowotworowych raka prostaty przy pomocy impulsów elektrycznych, wytwarzanych przez generator NanoKnife. Wybiórcze likwidowanie komórek, bez uszkodzenia naczyń krwionośnych, mięśni i nerwów pozwala na uniknięcie powikłań występujących po innych metodach operacyjnych. Metoda znana jest po nazwą: elektroporacja nieodwracalna (irreversible electroporation -IRE) systemem NanoKnife. Impulsy elektryczne wywołują powstawanie nanoporów w błonie komórkowej i prowadzą do śmierci komórek. Resztki rozpadłych komórek są wchłaniane przez układ chłonny. Inne struktury anatomiczne nie ulegają uszkodzeniu i dzięki temu nie występują powikłania pooperacyjne. Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Do prostaty pod kontrolą USG wprowadzane są przez krocze jednorazowe elektrody, które umożliwiają wykonanie zabiegu, precyzyjnie kontrolowanego przez system NanoKnife. Następnego dnia po operacji pacjent już może chodzić i po 2 dniach udaje się do domu. Nigdy nie występują powikłania opisywane po innych operacyjnych metodach leczenia. Pacjent podlega okresowej kontroli podobnie jak po każdym innym sposobie leczenia. Metoda leczenia IRE – NanoKnife jest szczególnie polecana chorym z nisko agresywnym i średnio agresywnym rakiem prostaty. Ten sposób leczenia stosowany jest również w nowotworach o innym umiejscowieniu, np. guzach wątroby, trzustki, płuc i nerek.

Funkcją błony komórkowej jest oddzielenie środowiska zewnątrzkomórkowego od wewnątrzkomórkowego oraz kontrola procesu wymiany pomiędzy nimi zgodnie z potrzebami komórek. Elektroporacja to zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej przez oddziaływanie pola elektrycznego. Nieodwracalna elektroporacja (IRE) to trwałe i nieodwracalne otwarcie porów w błonie, prowadzące w efekcie do obumarcia komórek. Martwe struktury wydalane są w sposób naturalny przez układ chłonny. Jest to bardzo skuteczna metoda leczenia raka prostaty.
NanoKnife to pierwsze na świecie urządzenie, wykorzystujące metodę Nieodwracalnej Elektroporacji (IRE) w leczeniu raka prostaty. Metoda IRE polega na wprowadzeniu w okolice guza kilku (2-6) elektrod o kształcie igieł. Podczas zabiegu pomiędzy elektrodami przepływa prąd o dużym natężeniu, który powoduje nieodwracalne otwarcie porów w komórkach nowotworowych a tym samym prowadzi do ich naturalnej śmierci. Martwe komórki usuwane są następnie przez układ chłonny. Ponieważ oddziaływanie występuje na poziomie komórkowym mamy tu do czynienia z nanotechnologią. Zabieg leczenia raka przy użyciu NanoKnife jest na tyle nowatorski, iż nie da się go w zasadzie porównać do żadnej innej znanej dotąd metody.

Zalety nanoknife


W odróżnieniu od innych metod niszczenia guzów (ablacji), dzięki systemowi NanoKnife® IRE, możemy rozszerzyć możliwości leczenia pacjentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do operacji, ze względu na umiejscowienie zmian w bliskim sąsiedztwie ważnych struktur anatomicznych.

Inne korzyści zastosowania tej metody leczenia opartej na nanotechnologii to:

  • Możliwość poddania terapii zarówno guzów pierwotnych jak i wtórnych;
  • Minimalna inwazyjność i możliwość wykonania zabiegu bez cięcia – przezskórnie;
  • Brak oddziaływania termicznego niszczącego wszystkie ważne struktury narządu;
  • Krótki pobyt w ośrodku wykonującym zabieg;
  • Możliwość powtórzenia zabiegu w przypadku nawrotu nowotworu;
  • Minimalne dolegliwości bólowe lub ich brak, w porównaniu z innymi metodami ablacji;
  • Istnieje możliwość bezpiecznego wykonania ablacji w bezpośrednim sąsiedztwie struktur krytycznych np. naczyń krwionośnych, mięśni, zwieracza cewki moczowej, przewodów żółciowych, przewodów trzustkowych, nerwów oraz struktur zawierających włókna kolagenowe;
  • Metoda zaaprobowana certyfikatem FDA (Food and Drug Administration), rygorystycznej, Amerykańskiej Agencji Rządowej ds. Leków i Żywności oraz certyfikatami Unii Europejskiej- CE